آموزش و پرورش و توسعه
 
طفل صغیر رفته ز دامان مادرش                       مرد شهیر رفته زپندار مردمش

زخم کبود ندیده شفایی زمرهمش                  مرد نکو ندیده صفایی زمسلکش

گشته کویر خجل از سخاوتش                        خورده کریم غصه به حال بضاعتش

رنگ سیاه شده غالب به قاب ها                    موی سیاه گشته سپید از عذاب ها

مرشد نگفت قصه این رازها                            مطرب نزد دست به این ساز ها

ساز ها نشد کوک به یاد ترانه ها                   دل ها شده خون به یاد گذشته ها

دروغ ها شده راست راست ها دغل              گرفته تقی روزیش در بغل

نخوانده بزرگی برایم غزل                             ندیدم به دل مرهمی جز الم 

 

  نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۰ساعت 13:48  توسط هادی  | 
اینجا پریشان شد بهار                                        از غصه گریان شد بهار

در گوشه  چشم نگار                                        جا مانده عکسی از بهار

عاشق برفت از یادیار                                         بلبل حزین شد در بهار

آری حکایت کرده سار                                         تا بشکند بغض بهار

  نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰ساعت 9:11  توسط هادی  | 
نظام آموزش پرورش کشور کویت
ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۰ساعت 19:39  توسط هادی  | 
نظام آموزش وپرورش کشور کره جنوبی
ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۰ساعت 19:32  توسط هادی  | 
نظام آموزش وپرورش کشور اتریش
ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۰ساعت 19:26  توسط هادی  | 
نظام آموزش وپرورش کشور پرتغال
ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۰ساعت 18:52  توسط هادی  | 
نظام آموزش وپرورش کشور اسپانیا
ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۰ساعت 18:30  توسط هادی  | 
نظام آمزش وپرورش هلند
ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۰ساعت 18:5  توسط هادی  | 
نظام آموزش وپرورش ترکیه
ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۰ساعت 0:57  توسط هادی  | 
نظام آموزش و پرورش روسیه
ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۰ساعت 0:46  توسط هادی  | 
نظام آموزش ورورش ایتالیا
ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۰ساعت 0:37  توسط هادی  | 
ادامه نظام آموزش ورورش آلمان
ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۰ساعت 0:23  توسط هادی  | 
نظام آموزش و پرورش کشور آلمان


ادامه مطلب
  نوشته شده در  شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۰ساعت 0:14  توسط هادی  | 
نظام آموزش وپرورش کشور برزیل
ادامه مطلب
  نوشته شده در  جمعه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۰ساعت 23:46  توسط هادی  | 
نظام آموزش وپرورش کشور کانادا
ادامه مطلب
  نوشته شده در  جمعه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۰ساعت 23:31  توسط هادی  | 
نظام آموزش و پرورش کشور امریکا
ادامه مطلب
  نوشته شده در  جمعه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۰ساعت 23:18  توسط هادی  | 
آشنایی با آموزش وپرورش در مصر
ادامه مطلب
  نوشته شده در  جمعه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۰ساعت 19:2  توسط هادی  | 

نظام آموزش و پرورش در کشور کنیا


ادامه مطلب
  نوشته شده در  پنجشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۰ساعت 13:18  توسط هادی  | 

نظام آموزش وپرورش در کشور مالزی


ادامه مطلب
  نوشته شده در  پنجشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۰ساعت 13:1  توسط هادی  | 

نظام آموزش وپرورش کشور بحرین 


ادامه مطلب
  نوشته شده در  پنجشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۰ساعت 12:30  توسط هادی  | 
نظام آموزش وپرورش در کشور عربستان


ادامه مطلب
  نوشته شده در  پنجشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۰ساعت 12:13  توسط هادی  | 

  نظام آموزش وپرورش در کشور پاکستان


ادامه مطلب
  نوشته شده در  پنجشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۰ساعت 11:58  توسط هادی  | 

نظام آموزش و پرورش کشور اندونزی

 


ادامه مطلب
  نوشته شده در  پنجشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۰ساعت 11:46  توسط هادی  | 

نظام آموزش وپرورش در کشور هندوستان

 


ادامه مطلب
  نوشته شده در  پنجشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۰ساعت 0:7  توسط هادی  | 

نظام آموزش وپرورش در کشور چین

 


ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 23:56  توسط هادی  | 

نظام آموزش وپرورش در کشور استرالیا


ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 23:48  توسط هادی  | 
نظام آموزش وپرورش در کشور ژاپن


ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 23:40  توسط هادی  | 

نظام آموزش وپرورش در کشور فرانسه


ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 22:50  توسط هادی  | 

نظام آموزش وپرورش در کشور انگلستان


ادامه مطلب
  نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 13:14  توسط هادی  | 

صدای پای درویشی در این دیر          حکایت از صفای یار دارد

سکوت نی نواز و ضرب مطرب           هزار تعبیر ازسجاده دارد

نوای مرشد و محراب مسجد             برای معتکف صد راز دارد

 خدایا با تو بودن در وجودم              بگاه شب نشاط صبح دارد 

  نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 0:58  توسط هادی  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM